Türkçe(Tömer) B2 Kursu

İstek Listesi Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kurs Hakkında

ÜSTMER ailesi olarak öğrencilerimize tüm temel dil becerini eşit derecede kazandırarak kalıcı dil eğitimi vermekteyiz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda program belirlenerek size özel olan eğitimimize başlayacaksınız. ÜSTMER’de dil öğreniminiz gerçekleşirken aynı anda hem okuyabilecek, hem yazabilecek, hem dinleyebilecek hem de konuşabileceksiniz. Bu beceriler dil öğreniminde eşit şekilde kazanılırsa dilin tüm imkanlarından yararlanarak kalıcı bir öğrenme sağlarsınız.

B2 seviyesi, Türkçenin genel ifadelerini, deyimlerini, atasözlerini kavramış; iş ve meslek dilini kavramaya başlamış öğrencilerin UPPER- INTERMEDIATE seviyesine ulaşmasını hedefleyen bir seviyedir.

What Will You Learn?

 • B2 YETERLİLİK VE KAZANIMLARI
 • “Radyo haberlerini takip edebilir ve bir konuşmada sadece ihtiyacı olan bilgileri seçebilir.”
 • “Standart dildeki bir konuşmayı ayrıntılarıyla takip edebilir.”
 • “Güncel bir konuyu olumlu veya olumsuz yönleriyle anlayabilir ve konu akışını takip edebilir.”
 • *Bir metindeki konunun ana fikrini, durumu, olay akşını rahatlıkla anlar.
 • “İş ve meslekle ilgili talep, rica, bildirim içeren ifadeleri anlayabilir.”
 • “Sebep-sonuç, şart, varsayım gibi durumları ifade eden kalıpları anlayabilir.”
 • Bir durum veya olaydaki somut ve soyut kalıpları anlayacağı gibi nesnel ve öznel yapılı terim ve düşünleri de anlar.
 • Bir durumunun veya olayın sebep ve sonuç ilişkisini anlar.
 • Bir olay ve durumun sebebine ve sonucuna göre öneriler verir ve verilen önerileri anlar.
 • “Sanatsal ve kültürel konularda yazılmış bir metni özetleyebilir ve yazabilir.”
 • Kendi görüş ve duygularını rahatlıkla ifade eder ve yazar.
 • Sanatsal ve kültürel konularda yazılmış bir metni özetler ve yazar.
 • “Olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini, olayın veya durumun sebep ve sonuçlarıyla ilgili görüşlerini ifade edebilir.“
 • Güncel ve uzmanlık isteyen konularda hızlı ve hazır cevap şeklinde konuşma yapar.
 • Görüşlerini savunur.
 • “Bir tartışmada görüşlerine uygun açıklamalar, kanıtlar ve yorumlar getirerek savunabilir.”
 • Akıcı ve güncel konuşmaları takılmadan yapar.

Course Content

Sıfat-Fiiller (-an, -dık, -acak, -mış, -r, -maz, -ası)

Bütün Zamanların Hikâyesi(Şimdiki/Belirsiz Geçmiş/Geniş/Gelecek Zamanın Hikâyesi)= -acaktı

Bütün Zamanların Rivayeti(Şimdiki/Geniş/Gelecek Zamanın Rivayeti)=-yormuş

Dolaylı Anlatımlar (İsimlerin, Fiillerin, Soruların, Gereklilik Kipinin, İstek Kipinin, Emir Kipinin)

Zarf Fiiller (-ana kadar, -ıncaya kadar, -maksızın, -dıkça, -dığı sürece, -ar..maz, -dığı hâlde, -acağı hâlde, -mak yerine, -maktansa, -dığı takdirde, -ması hâlinde-durumunda, acağı yerde, -acağına, -alı…eli, -dığından beri, -dı..alı)

Birleşik Çatı (ettirgen + edilgen, ettirgen +ettirgen, ettirgen + ettirgen + edilgen, işteş + ettirgen, işteş + edilgen, işteş + ettirgen + edilgen)

Birleşik Çatı (ettirgen + edilgen, ettirgen +ettirgen, ettirgen + ettirgen + edilgen, işteş + ettirgen, işteş + edilgen, işteş + ettirgen + edilgen)

Kurallı Birleşik Fiiller (-ıvermek, -ıpdurmak, -ayazmak, -akalmak, -agelmek)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

WhatsApp Sorularınızı Sorun