Türkçe(Tömer) B1 Kursu

İstek Listesi Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kurs Hakkında

ÜSTMER ailesi olarak öğrencilerimize tüm temel dil becerini eşit derecede kazandırarak kalıcı dil eğitimi vermekteyiz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda program belirlenerek size özel olan eğitimimize başlayacaksınız. ÜSTMER’de dil öğreniminiz gerçekleşirken aynı anda hem okuyabilecek, hem yazabilecek, hem dinleyebilecek hem de konuşabileceksiniz. Bu beceriler dil öğreniminde eşit şekilde kazanılırsa dilin tüm imkanlarından yararlanarak kalıcı bir öğrenme sağlarsınız.

B1 seviyesi, Türkçenin genel ifadelerini, deyimlerini ve atasözlerini kavramaya başlamış öğrencilerin INTERMEDIATE seviyesine ulaşmasını hedefleyen bir seviyedir.

What Will You Learn?

 • B1 YETERLİLİK VE KAZANIMLAR
 • “Zaman zaman bazı sözcük ve deyimlerin tekrarını istemek zorunda kalsa da günlük bir konuşmayı takip edebilir.”
 • Standart dildeki konuşmaları genel hatlarıyla anlar.
 • Konuşmalardaki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
 • Metnin gelişimine ve sonucuna ilişkin çıkarım veya varsayımlarda bulunur.
 • “Standart dilde açıkça ifade edildiği sürece, bir konuşmanın ana hatlarını takip edebilir.”
 • Dinlediği metinlerin ana hatlarını ve konusunu anlar.
 • Bir konu hakkında kaydedilmiş bir metinden basit çıkarımlarda bulunur.
 • “Genel konular üzerine yazılmış metinlerdeki bilinmeyen kelime veya ifadelerin anlamını bağlamdan hareketle tahmin edebilir.”
 • Hikâye etme, betimleme ve açıklamalarda kullanılan ifade ve yapıları anlar.
 • Mektuplarda yer alan dilek, temenni ve duyguları anlar.
 • “İlgi alanına giren konularda, kişisel görüş ve bakış açısını yansıtan metinler yazabilir.”
 • Öz geçmişini metin hâlinde yazar.
 • Kişisel bilgileriyle ilgili formlar doldurur.
 • Olayların sebepleri, gelişimleri ve sonuçları hakkında bilgi almak için, arkadaşlarına / yakınlarına mektup, belgegeçer veya e-posta yazar.
 • “Konuşmasında temel duyguları ifade edebilir, bu duyguları yansıtan kişiye uygun karşılıklar verebilir.”
 • Yolculuk planlaması sürecinde veya yolculuk sırasında öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında sorunları ve kendi durumunu ifade eder.
 • Yolculuk ile ilgili sorunlarda beklentisini ifade eder, çözüm önerir.
 • Bir konu veya olayla ilgili temel duyguları (şaşırma, mutluluk, üzüntü, ilgilenme ve kayıtsızlık gibi) karşısındakilere ifade eder.
 • “Seyahat etme sürecinde karşılaştığı sorunları anlatabilir.”

Course Content

-ken (Zarf Fiili)

Şimdiki Zamanın Hikâyesi (-yordu)

Zarf-Fiiller (-dığı zaman, -dığı sırada, -dığında, -acağı zaman, -acağı sırada, -ınca)

Gereklilik Kipi (-malı, -meli)

-mak gerek, -mak lâzım, -mak şart, -mak zorunda kal- -maya mecbur

İşteş Fiiller (-laş, -ış)

Birbiri/Birbirimiz

Dilek-Şart Kipleri (Keşke-Eğer)

Zarf-Fiiller (-dığı için -dığından, -acağı için, -acağından)

Edilgen Çatı (İnşa edildi…)

Ettirgen Çatı (Kitap okuttu.)

Dönüşlü Çatı( Ayşe süslendi.)

Kendi/Kendi kendine…

Zarf-Fiiller (-dan evvel, -a göre, -a rağmen, -dığı hâlde, -masına rağmen, -acağı hâlde, boyunca, süresince, -dan dolayı, -a karşı)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

WhatsApp Sorularınızı Sorun