Türkçe(Tömer) A2 Kursu

İstek Listesi Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kurs Hakkında

ÜSTMER ailesi olarak öğrencilerimize tüm temel dil becerini eşit derecede kazandırarak kalıcı dil eğitimi vermekteyiz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda program belirlenerek size özel olan eğitimimize başlayacaksınız. ÜSTMER’de dil öğreniminiz gerçekleşirken aynı anda hem okuyabilecek, hem yazabilecek, hem dinleyebilecek hem de konuşabileceksiniz. Bu beceriler dil öğreniminde eşit şekilde kazanılırsa dilin tüm imkanlarından yararlanarak kalıcı bir öğrenme sağlarsınız.

A2 seviyesi, Türkçeye adaptasyon sürecini tamamlamış, kendini daha rahat ifade etmeye başlamış öğrencilerin PREP-INTERMEDIATE seviyesine ulaşmasını hedefleyen bir seviyedir.

What Will You Learn?

 • A2 YETERLİLİK VE KAZANIMLAR
 • “Açık, yavaş ve doğrudan konuşulduğunda günlük konuşmaları ve bir tartışmanın ana konusunu anlayabilir.”
 • *Televizyon haberlerinin (röportaj, olay, kaza vb.) ana noktalarını (kişi, yer, zaman ve olaya ilişkin bilgileri) anlar.
 • Söyleşi, toplantı ve kısa filmlerin konusunu anlar.
 • “Kısa, basit mesajların ve duyuruların temel konusunu anlayabilir.”
 • Aile ile ilgili temel kavramları anlar.
 • Sosyal ve fiziki çevre (okul, ev, iş ve yakın çevre gibi) ile ilgili temel kavramları ve niteleyicileri anlar.
 • Temel kişisel bilgileri, durumları, duyguları anlatan mektupları ve bunlarla ilgili soruları anlar.
 • Bir okul/iş/tatil gününde yapılan etkinliklerin anlatıldığı basit metinleri anlar.
 • Boş zaman etkinliklerinin, hobilerin anlatıldığı basit metinleri anlar.
 • “Bildik ve güncel konularda basit bir dille yazılmış metinleri anlayabilir.”
 • “Olayların kronolojik sırasını gösteren sözcük ve yapıları kullanarak kısa olay metinleri yazabilir.
 • Kendini tanıtan (ailesi, okulu, işi vb.), kişisel duygu ve düşüncelerini belirten bir mektup yazar.
 • Hobilerinden ve boş zamanlarında yaptığı etkinliklerden söz eden bir mektup yazar.
 • “Yiyecek ve içecek siparişi verebilir.”
 • “Ne istediğini belirtip fiyat sorarak basit alışverişler yapabilir.”
 • Başkalarıyla birlikte zaman geçirme, etkinlikte bulunma isteğini ifade eder.
 • Kendisine yapılan önerileri cevaplar.

Course Content

(Fiil+) -madan önce/-dıktan sonra

-dan…..-a kadar (Evden okula kadar yürüdüm.)

Pekiştirme Sıfatları ( Kıpkırmızı, küçük mü küçük)

İstek Kipi(-ayım/alım)

İstek Kipi(-ayım/alım)

İsim Tamlamaları(Belirtili/Belirtisiz/Zincirleme İsim Tamlamaları)

Geniş Zaman(-r/-ır/-ar)

-makta üstüne yok/-mekte üstüne yok

-dır/-dir(Kesinlik, İlan, İhtimal)

Yeterlilik Kipi(-ebilmek/-abilmek)

Bağlaçlar (hem…hem, ya…ya, ister…ister, ne…ne, belki…belki)

-ca (bence, onlarca, ailece, şişmanca, hızlıca)

İsim Filler (-ma, -mak, -ış)

Neden? / Çünkü / -mak için / Bu yüzden

Belirsiz (Duyulan) Geçmiş Zaman (-mış/-miş)

Ad Tümcelerinde Belirsiz Geçmiş Zaman (Şişmanmış, zayıfmış…)

Zarf-Fiiller (-ıp, -madan, -mayıp, -arak, -a…a)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

WhatsApp Sorularınızı Sorun