Türkçe(Tömer) A1 Kursu

İstek Listesi Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kurs Hakkında

ÜSTMER ailesi olarak öğrencilerimize tüm temel dil becerini eşit derecede kazandırarak kalıcı dil eğitimi vermekteyiz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda program belirlenerek size özel olan eğitimimize başlayacaksınız. ÜSTMER’de dil öğreniminiz gerçekleşirken aynı anda hem okuyabilecek, hem yazabilecek, hem dinleyebilecek hem de konuşabileceksiniz. Tüm bu beceriler dil öğreniminde eşit şekilde kazanılırsa dilin tüm imkanlarından yararlanarak kalıcı bir öğrenme sağlarsınız.

A1 seviyesi başlangıçta, Türkçeyi hiç bilmeyen öğrencilerin dil öğrenim sürecinde günlük ihtiyaçlarını karşılamaya, kendini ifade etmeye, dil becerisi kazandırmaya yönelik bir seviyedir. A1 kursu bittikten sonra kişi temel dil eğitimini tamamlamış olacaktır.

What Will You Learn?

 • A1 YETERLİLİK VE KAZANIMLARI
 • Çok yavaş ve belirgin dinleme kayıtlarıyla kişiler ile ilgili bilgileri anlayabilir.
 • Kişiler ile ilgili bilgileri anlar.
 • Aile ile ilgili temel kavramları anlar.
 • Sosyal ve fiziki çevre ile ilgili temel kavramları ve niteleyicileri anlar.
 • Konuşmalarda geçen sayı, fiyat ve saat ifadelerini anlayabilir.
 • Günlük hayatta karşılaşılan işaret ve uyarı tabelalarındaki sözcükleri ve ifadeleri anlayabilir.”
 • Kişisel bilgilerin istendiği formları doldurabilir.”.
 • Kutlama yapılan özel günlerin adlarını bilir ve kullanır.
 • Dilek ve temenni ile ilgili temel kalıpları kullanır.
 • Yaşadığı yeri, yakın çevresindeki insanları betimler.
 • Karşısındakine çevresi ve sahip olduğu şeylerle ilgili sorular sorar.
 • Kendisine ait şeyler hakkında bilgi verir, karşısındakinden bunları anlatmasını ister.

Course Content

Tanışma

Alfabe

Bu, Şu O / Ne?- Kim?

Çokluk eki (-lar/-ler)

Günler-Aylar-Mevsimler-Sayılar

Kişi/Şahıs Ekleri

Nerelisin?

Kalıp İfadeler (Görüşürüz, Hoşça Kal, Güle Güle…)

Sıfatlar (Nasıl?)

Var mı ? Yok mu? / ….. mı? (değil)

Meslekler (-cı/-ci/-cu/-cü = Simitçi )

Fiiller (-mak/-mek)

Emir Kipi (Yönler)

Şimdiki Zaman Eki (-yor)

Hâl Ekleri(Bulunma/Ayrılma/Yönelme/Belirtme)

-mak istemek (Ben doktor olmak istiyorum.)

ile (Neyle? Kimle?)

-lı/-sız/-lık (Şekerli-Şekersiz-Şekerlik)

-dan önce/-dan sonra (önce-sonra)

Saatler (Saat kaç?-Saat kaçta?)

Görülen(Belirli) Geçmiş Zaman(-dı/-di/-du/-dü)

İyelik Ekleri(Benim-Senin-Onun…)

Ailemiz/Akrabalarımız(Anne-Baba-Ağabey-Amca-Teyze)

-ki/-daki (Benimki-Okuldaki…)

Gelecek Zaman(-acak/-ecek)

-a göre/-ce(Bence-Bana göre)

Karşılaştırma Sıfatları(en, -den daha, gibi, kadar)

-a kadar/-e kadar

-dan beri/-dır (Üç yıldan beri/Üç yıldır)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

WhatsApp Sorularınızı Sorun