TOEFL

By USTMER Categories: Sınav Kursları
İstek Listesi Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kurs Hakkında

ÜSTMER Yabancı Dil Merkezi’nde bireyin/kişinin programına ve tercihine göre Online veya Örgün eğitim imkânı sunulmaktadır.  Kurumumuzda her düzeye (A1-A2, B1, B2-C1) ve her yaş grubuna özel eğitim hizmetleri verilmektedir.

Bir dili öğrenmeden önce  o dili öğrenme ihtiyacının nereden doğduğunu bilmek ve anlamak gerekmektedir. Çünkü bir dili edinmek, öğrenebilmek için o dilden ne beklendiği çok büyük bir önem taşımaktadır. Eğitim amacıyla bir dili öğrenmek ile hobi olarak bir dili öğrenmek, mesleki olarak bir dili öğrenmek aynı şeyler değildir. Bu nedenle ilk yapmanız gereken şey bir dili “Niçin öğrenmek istiyorum?” sorusunun cevabını bulmaktır.

TOEFL (iBT) NEDİR?

TOEFL İngilizce bilginizi temel dil becerilerinin (speaking, reading, writing, listening) tümünü ölçüp değerlendiren bir sınavdır. Yurt içi ve yurtdışında geçerliliği kabul gören bu sınav 160’dan fazla ülkede 11.500’ün üzerinde devlet kurumu, eğitim kurumu,  profesyonel organizasyon ve şirket bu test sonuçlarına göre değerlendirmeler yapmaktadır.

TOEFL NE İŞE YARAR?

Avrupa, Avustralya, Asya’nın büyük bir bölümü, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD de dâhil birçok ülkede geçerliliği olan bu sınav/test iş başvurularında, lisans, yüksek lisans, doktora gibi alanlarda rakiplerin önüne geçirmektedir. İngilizcenize olan güveninizle büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Birçok üniversitenin muafiyet sınavlarının yerine geçtiği gibi, özel sektörde iş alımlarında, terfi alma gibi durumlarda TOEFL sonucunuzu şart olarak sunmaktadır.

TOEFL İÇERİKLERİNDE NELER VAR?

TOEFL internet üzerinden yapılan bir sınavdır. Temel dil becerilerini(Listening, Speaking, Reading, Writing) ölçmektedir. TOEFL Amerika merkezli ETS (Educational Testing Service) ile oluşturulmuştur. TOEFL sisteminde hazırlık eğitimleri için dört(4) bölüm mevcuttur. Bu sınava katılım sağlamak isteyen adaylar İngilizcede temel dil becerilerinin tümünde belli bir seviyeye ulaşmış kişilerdir. Bu yüzden TOEFL sınavı taktik ve strateji ağırlık bir sınav olarak da tanımlanabilir.

TOEFL sınavına yönelik hazırlık programları, temel dil becerilerine yönelik stratejileri ve taktikleri içermektedir. Alanında uzman kadro ile her bölüm için ayrı hazırlık aşaması benimsemektedir.

TOEFL sınavına hazırlık için özel ya da grup dersi fark etmeksizin kayıt yaptıran öğrencileri/kursiyerleri hem motive etmek hem de sınava yönelik destekleyici ücretsiz konuşma kulüpleri hediyesinde bulunulmaktadır.

TOEFL 3 sınav seçeneği ile yapılmaktadır:

 • TOEFL iBT HOME EDİTON
 • TOEFL iBT PAPER EDİTON
 • GENEKSEL(SINAV MERKEZİNDE GİRİLEN) TOEFL iBT SINAVI

TOEFL HANGİ ÜLKELERDE HAZIRLANMAKTADIR?

TOEFL Amerika merkezli ETS (Educational Testing Service) tarafından yetkilendirilmiş test merkezleri tarafından yapılmaktadır.

TOEFL TÜRKİYEDE NE İŞİ YARAR?

TOEFL sınavına, “bir yükseköğrenim kurumunda eğitim almak için, İngilizce dili öğrenim programına kabul edilenler ve edilmeyenler, burs ve/veya sertifika adayları, kariyer hayatında ya da kendi kişisel gelişimi için İngilizce dil öğretiminde profesyonel olmak isteyenler, ilerlemelerini izlemek isteyen İngilizce dili öğrencileri, vize başvurusu yapan öğrenciler ve işçiler” katılım sağlayabilirler.

TOEFL MÜFREDATI?

ÖZEL&VIP TOFELDERSLERİ

Kurumumuzda kişiye özel eğitimlerle yoğunlaştırılmış, hızlı ve nitelikli bir eğitime tercihe ve duruma göre özel ve grup ders programlarımız mevcut.

GROUP&GRUP TOFEL EĞİTİMİ

TOFEL eğitimlerinde kişinin İNGİLİZCE düzeyi önemlidir. Bireyin seviyesi eğer;

 • A2/INTERMEDİATE/PREP/HAZIRLIK ise 150 saatlik grup programlarına dahil edilmektedir.
 • B1/B2 seviyesinde ise 80 saatlik program önerilir

Ders dönemlerinin ilk 40 saati TOFEL ÖN HAZIRLIK sürecini oluşturmaktadır. Bu ön hazırlık sürecinde kişinin eksik olduğu alanlar tamamlanmaktadır. Bunlar;

 • Gramer/dil bilgisi
  • Speaking
  • Reading
  • Writing
  • Listening

Ders dönemlerinin 100 saatlik programında;

 • 25 saatini yoğun olarak “reading”
  • 25 saatini yoğun olarak “speaking”
  • 25 saatini yoğun olarak “listening”
  • 25 saatini yoğun olarak “writing”

TOEFL SIKÇA SORULAN SORULAR?

 • TOEFL kursunu almak için hangi seviyede olmam gerekiyor?

TOEFL için minimum B1 seviyesinde olmak gerekir. Ancak bu seviyenin sertifikasına sahip olmak çoğu zaman yeterli olmayabiliyor. Temel dil becerilerinin her biri ayrı ayrı ölçüldüğü için tüm dil yeterliliklerindeki seviyeniz B1 düzeyinde olmalıdır.

 • TOEFL ile IELTS aynı sınav mıdır?

Bu iki sınav aynı temel dil becerilerini ölçen ve değerlendiren bir sınavdır. Ancak ikisi birbirinden tabi ki farklı sınavlardır. İçerik ve kolaylık olarak TOEFL, IELTS’den daha basit bir sınavdır ama bu TOEFL sınavının basit bir sınav olduğu anlamına gelmemektir. Sadece içerik ve kabul gördükleri alanlar farklılıdır.

 • TOEFL için nasıl hazırlanmalıyım?

Öncelikle TOEFL sonucunu almak için ne kadarlık bir zamanınız olduğunu net olarak bilmeniz gerekmektedir. Sonrasında hangi seviyede olduğunuzu ölçtükten sonra dil becerilerinizdeki yeterliliğinizi ölçmek gerekmektedir. Daha sonrasında tüm temel yapınızın kontrolleri yapıldıktan sonra dil becerilerinize yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Grammar, Speaking, Writing, Reading, Listening üzerinde saatlik olarak çalışmalısınız. Grammar çalışması yapıldıktan sonra bu grammar yapısını tüm temel dil becerilerinde kullanabilmeye yönelik çalışmalar üzerinden gitmelisiniz. Telaffuz, aksan gibi detaylara da yoğunlaşarak devam edilmelidir.

 • TOEFL hangi dil becerisini etkiliyor?

TOEFL için tek bir dil becerisi üzerinde çalışmak mümkün değildir. Bütün temel dil becerilerinde ileri düzey bir gelişmişlik göstermek gerekmektedir. Çünkü tüm temel dil becerilerini(speaking, writing, reading, listening) ölçen bir sınavdır.

 • TOEFL istediğimiz başarıya ne kadarlık bir sürede ulaşırız?

İstenen başarıya ulaşabilmek için belli bir zaman dilimi verilmesi mümkün değildir. Bu zaman dilimi kişinin İngilizce seviyesine ve çalışma yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

 • TOEFL sonucu kaç yıl geçerlidir?

IELTS sonucunun geçerlilik süreci 2(yıl) olarak bilinmektedir.

READING SECTION DIRECTIONS

(TOEFL OKUMA BÖLÜMÜ NASIL VERİLMEKTEDİR?)

TOEFL iBT sınavının okuma bölümü, akademik metinleri anlama becerinizi ölçer.

Asıl testte, Okuma bölümündeki her bölümde 9-10 soru olacaktır. Üç veya dört metin okunacaktır ve sorular cevaplanacaktır. 3 metin alınırsa okumak ve soruları cevaplamak için 54 dakikanız olacaktır. Dört metin alırsanız, cevaplamak için 72 dakikanız olacaktır. 
 
Okuma bölümündeki soruların çoğu bir puan değerindedir, ancak her setteki son soru bir puan değerindedir. Talimatlar, kaç puan alabileceğinizi göstermektedir. Bazı bölümler mavi ile altı çizili bir kelime veya kelime öbeği içerir. Tanımını veya açıklamasını görmek için kelimeyi veya cümleyi seçin. Soruları atlayabilir ve daha sonra geri dönebilirsiniz. İstediğiniz zaman bölümün sonundaki cevap anahtarını inceleyerek her sorunun doğru cevabını inceleyebilirsiniz. 
(The Reading section of the TOEFL iBT® test measures your ability to understand academic passages written in English. In the actual test, each passage in the Reading section is followed by 9 OR 10 questions about that passage. You will read three or four passages and answer the questions. If you receive three passages, you will have 54 minutes to read the passages and answer the questions. If you receive four passages, you will have 72 minutes to respond. In this practice test, you will answer questions about three passages. Most questions in the Reading section are worth one point, but the last question in each set is worth more than one point. The directions indicate how many points you can receive. Some passages include a word or phrase that is underlined in blue. Choose the word or phrase to see a definition or explanation. You can skip questions and go back later. You can review the correct answer for each question by reviewing the answer key at the end of the section at any time.)
 

TOEFL iBT  OKUMA BÖLÜMÜ ÖRNEK SORU

Reading Practice Set 1
Agriculture, Iron, and the Bantu Peoples
1. There is evidence of agriculture in Africa prior to 3000 B.C. It may have developed
independently, but many scholars believe that the spread of agriculture and iron throughout
Africa linked it to the major centers of the Near East and Mediterranean world. The drying up
of what is now the Sahara desert had pushed many peoples to the south into sub-Saharan
Africa. These peoples settled at first in scattered hunting-and-gathering bands, although in
some places near lakes and rivers, people who fished, with a more secure food supply, lived
in larger population concentrations. Agriculture seems to have reached these people from the
Near East, since the first domesticated crops were millets and sorghums whose origins are not
African but West Asian. Once the idea of planting diffused, Africans began to develop their
own crops, such as certain varieties of rice, and they demonstrated a continued receptiveness
to new imports. The proposed areas of the domestication of African crops lie in a band that
extends from Ethiopia across southern Sudan to West Africa. Subsequently, other crops, such
as bananas, were introduced from Southeast Asia.2. Livestock also came from outside Africa. Cattle were introduced from Asia, as probably were domestic sheep and goats. Horses were apparently introduced by the Hyksos invaders of
Egypt (1780–1560 B.C.) and then spread across the Sudan to West Africa. Rock paintings in
the Sahara indicate that horses and chariots were used to traverse the desert and that by 300–
200 B.C., there were trade routes across the Sahara. Horses were adopted by peoples of the
West African savannah, and later their powerful cavalry forces allowed them to carve out
large empires. Finally, the camel was introduced around the first century A.D. This was an
important innovation, because the camel’s ability to thrive in harsh desert conditions and to
carry large loads cheaply made it an effective and efficient means of transportation. The
camel transformed the desert from a barrier into a still difficult, but more accessible, route of
trade and communication.


3. Iron came from West Asia, although its routes of diffusion were somewhat different than
those of agriculture. Most of Africa presents a curious case in which societies moved directly
from a technology of stone to iron without passing through the intermediate stage of copper
or bronze metallurgy, although some early copper-working sites have been found in West
Africa. Knowledge of iron making penetrated into the forests and savannahs of West Africa at
roughly the same time that iron making was reaching Europe. Evidence of iron making has
been found in Nigeria, Ghana, and Mali.


4. This technological shift caused profound changes in the complexity of African societies. Iron represented power. In West Africa the blacksmith who made tools and weapons had an important place in society, often with special religious powers and functions. Iron hoes, which
made the land more productive, and iron weapons, which made the warrior more powerful,
had symbolic meaning in a number of West African societies. Those who knew the secrets of
making iron gained ritual and sometimes political power.


5. Unlike in the Americas, where metallurgy was a very late and limited development, Africans had iron from a relatively early date, developing ingenious furnaces to produce the high heat needed for production and to control the amount of air that reached the carbon and iron ore necessary for making iron. Much of Africa moved right into the Iron Age, taking the basic technology and adapting it to local conditions and resources.

6. The diffusion of agriculture and later of iron was accompanied by a great movement of
people who may have carried these innovations. These people probably originated in eastern
Nigeria. Their migration may have been set in motion by an increase in population caused by
a movement of peoples fleeing the desiccation, or drying up, of the Sahara. They spoke a
language, proto-Bantu (“bantu” means “the people”), which is the parent tongue of a large
number of Bantu languages still spoken throughout sub-Saharan Africa. Why and how these
people spread out into central and southern Africa remains a mystery, but archaeologists
believe that their iron weapons allowed them to conquer their hunting-gathering opponents,
who still used stone implements. Still, the process is uncertain, and peaceful migration—or
simply rapid demographic growth—may have also caused the Bantu explosion.

SORULAR

Directions: Now answer the questions.
1. According to paragraph 1, why do researchers doubt that agriculture developed independently in Africa?
(A) African lakes and rivers already provided enough food for people to survive without agriculture.
(B) The earliest examples of cultivated plants discovered in Africa are native to Asia.
(C) Africa’s native plants are very difficult to domesticate.
(D) African communities were not large enough to support agriculture.

2. In paragraph 1, what does the author imply about changes in the African environment during this time period?
(A) The climate was becoming milder, allowing for a greater variety of crops to be grown.
(B) Although periods of drying forced people south, they returned once their food supply was
secure.
(C) Population growth along rivers and lakes was dramatically decreasing the availability of fish.
(D) A region that had once supported many people was becoming a desert where few could survive.

3. According to paragraph 2, camels were important because they
(A) were the first domesticated animal to be introduced to Africa
(B) allowed the people of the West African savannahs to carve out large empires
(C) helped African peoples defend themselves against Egyptian invaders
(D) made it cheaper and easier to cross the Sahara

4. The word “profound” in the passage is closest in meaning to
(A) fascinating
(B) far-reaching
(C) necessary
(D) temporary
5. The word “ritual” in the passage is closest in meaning to
(A) military
(B) physical
(C) ceremonial
(D) permanent

6. According to paragraph 4, all of the following were social effects of the new metal technology in Africa EXCEPT:
(A) Access to metal tools and weapons created greater social equality.
(B) Metal weapons increased the power of warriors.
(C) Iron tools helped increase the food supply.
(D) Technical knowledge gave religious power to its holders.
7.
Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave out essential information.
(A) While American iron makers developed the latest furnaces, African iron makers continued using earlier techniques.
(B) Africans produced iron much earlier than Americans, inventing technologically sophisticated heating systems.
(C) Iron making developed earlier in Africa than in the Americas because of the ready availability of carbon and iron ore.
(D) Both Africa and the Americas developed the capacity for making iron early, but African
metallurgy developed at a slower rate.

8. Paragraph 6 mentions all of the following as possible causes of the “Bantu explosion” EXCEPT
(A) superior weapons
(B) better hunting skills
(C) peaceful migration
(D) increased population

9. In the paragraph below, there is a missing sentence. Look at the paragraph and indicate (A, B, C and D) where the following sentence could be added to the passage.
These people had a significant linguistic impact on the continent as well.
Where would the sentence best fit?
The diffusion of agriculture and later of iron was accompanied by a great movement of people who may have carried these innovations. These people probably originated in eastern Nigeria. (A) Their migration may have been set in motion by an increase in population caused by a movement of peoples fleeing the desiccation, or drying up, of the Sahara. (B) They spoke a language, proto-Bantu (“bantu” means “the people”), which is the parent tongue of a large number of Bantu languages still spoken throughout sub-Saharan Africa. Why and how these people spread out into central and southern Africa remains a mystery, but archaeologists believe that their iron weapons allowed them to conquer their hunting-gathering opponents, who still used stone implements. (C) Still, the process is uncertain, and peaceful migration—or simply rapid demographic growth—may have also caused the Bantu explosion. (D)

(A) Option A
(B) Option B
(C) Option C
(D) Option D

10. Directions: An introductory sentence for a brief summary of the passage is provided below. Complete the summary by choosing the THREE answer choices that express the most important ideas in the passage. Some sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not presented in the passage or are minor ideas in the passage.

This question is worth 2 points.
Write your answer choices in the spaces where they belong. You can either write the letter of your answer choice, or you can copy the sentence.

Agriculture and iron working probably spread to Africa from neighboring regions.
 *
 *
 *

Answer Choices
(A) Once Africans developed their own native crops, they no longer borrowed from other
regions.
(B) The harshness of the African climate meant that agriculture could not develop until after the introduction of iron tools.
(C) The use of livestock improved transportation and trade and allowed for new forms of political control.
(D) As the Sahara expanded, the camel gained in importance, eventually coming to have religious significance.
(E) The spread of iron working had far-reaching effects on social, economic, and political
organization in Africa.
(F) Today’s Bantu-speaking peoples are descended from a technologically advanced people who spread throughout Africa


Show More

What Will You Learn?

 • TOEFL DERS DÖNEMİNDE NELER ÖĞRENİYORUZ?
 • WHAT YOU WİLLL LEARN?
 • Skills set to pass the TOEFL test with high score
 • All Four Skills to prepare for the TOEFL test
 • Strategic skills for all four sections of the TOEFL exam
 • Time management skills for each section of the TOEFL test
 • Skills for the Reading section, including note taking and speed reading
 • Skills for the Listening section, including note taking and listening for the intonation
 • Skills for the Speaking section, including speech outline and clear speaking
 • Skills for the Writing section, including writing plan and well organized sentences
 • ADVANCED GRAMMAR
 •  Relative clauses
 •  Expressing preferences
 •  Tenses(simple-continous-perfect)
 •  If clause(conditional-mixed conditional)
 •  Wish clause
 •  Transition words
 •  Sequencing words
 •  Passive/active
 •  Noun clause, adjective clause, adverb caluse
 •  Modals verbs
 •  Gerund/infinitive
 •  Linking words
 •  Causative verbs
 •  Reported speech
 • SPEAKING
 • • Speaking section is designed to measure your ability to speak English sufficiently in academic exam. It is composed of 4 tasks that resemble real-life situations you might encounter both in and outside. İn general you are going to be prepared for:
 • • The Ability to communicate opinions and information on everyday topics and common experiences and situations by answering a range of questions
 • • The ability to speak at length on a given topic using appropriate language and organising ideas coherently
 • • The ability to Express and justify opinions and to analyse, discuss and speculate about ıssues.
 • WRITING
 • There are 2 writing tasks.
 • • Integrated writing task 1;
 • o read a short passage and listen to a short lecture, then write in response to what you read and listened to.
 • • Independent writing task 2;
 • o write an essay based on personal experience or opinion in response to a writing topic.
 • READING
 •  Understanding inferences and implied meaning
 •  Reading for gist
 •  Reading for detail
 •  Recognising writer’s opinions, attitudes and purpose
 •  Reading for main ideas
 •  Following the development of an argument
 • LISTENING
 •  Understanding of specific factual information
 •  Understanding of main ideas
 •  Following the development of an argument
 •  Recognising opinions, attitudes and purpose of a speaker

Course Content

ADVANCED GRAMMAR
 Relative clauses  Expressing preferences  Tenses(simple-continous-perfect)  If clause(conditional-mixed conditional)  Wish clause  Transition words  Sequencing words  Passive/active  Noun clause, adjective clause, adverb caluse  Modals verbs  Gerund/infinitive  Linking words  Causative verbs  Reported speech

SPEAKING
• Speaking section is designed to measure your ability to speak English sufficiently in academic exam. It is composed of 4 tasks that resemble real-life situations you might encounter both in and outside. İn general you are going to be prepared for: • The Ability to communicate opinions and information on everyday topics and common experiences and situations by answering a range of questions • The ability to speak at length on a given topic using appropriate language and organising ideas coherently • The ability to Express and justify opinions and to analyse, discuss and speculate about ıssues.

WRITING
There are 2 writing tasks. • Integrated writing task 1; o read a short passage and listen to a short lecture, then write in response to what you read and listened to. • Independent writing task 2; o write an essay based on personal experience or opinion in response to a writing topic.

READING
 Understanding inferences and implied meaning  Reading for gist  Reading for detail  Recognising writer’s opinions, attitudes and purpose  Reading for main ideas  Following the development of an argument

LISTENING
 Understanding of specific factual information  Understanding of main ideas  Following the development of an argument  Recognising opinions, attitudes and purpose of a speaker

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

WhatsApp Sorularınızı Sorun