C1 İleri(Advanced-Basic) Seviye

İstek Listesi Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kurs Hakkında

ÜSTMER ailesi olarak öğrencilerimize tüm temel dil becerini eşit derecede kazandırarak kalıcı dil eğitimi vermekteyiz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda program belirlenerek size özel olan eğitiminize başlayacaksınız.  ÜSTMER’de dil öğreniminiz gerçekleşirken aynı anda hem okuyabilecek, hem yazabilecek, hem dinleyebilecek hem de konuşabileceksiniz. Bu beceriler dil öğreniminde eşit şekilde kazanılırsa dilin tüm imkânlarından yararlanarak kalıcı bir öğrenme sağlanabilecektir.

Ortak Diller Portföyü-Avrupa Ortak Çerçeve Metinine göre hazırlanmış eğitim programlarımız mevcut. Yabancı dil öğrenmenin zor bir süreci kapsadığını biliyoruz. Bu süreci en kolay şekilde ilerletebilmek için kişiye özgü ders programı ve planlaması yapılmaktadır.

C1-ADVANCED/BASIC

80 saatlik bir program.

50 saatini yoğun olarak grammar(dil bilgisi)+ reading+listening+writing dersi olarak yapıyoruz.

30 saatini yoğun olarak speaking dersi olarak verilmektedir. 3 aylık bir süreci kapsamaktadır.

Hafta içi grupları ve hafta sonu grupları mevcuttur.

Hafta içi=Pazartesi +Çarşamba+ Cuma= 09.00/12.00, 12.00-15.00 ve 16.00-19.00 saatleri aralığında yapılmaktadır.

Hafta içi = Salı ve Perşembe = 09.00/12.00, 12.00-15.00 ve 16.00-19.00 saatleri aralığında yapılmaktadır.

Hafta sonu= Cumartesi+Pazar = 09:00-13:00/ 10:00-14:00 aralığında 4 saat olarak yapılmaktadır.

3 ay ücretsiz speaking club derslerimiz= Salı+ Çarşamba+ Perşembe günleri 18:30-20:30 saatleri aralığında yapılmaktadır.

KAYNAKLARIMIZ

Kaynaklarımız genel İngilizce temeline uygun olduğu gibi sınav İngilizcesi ve mesleki İngilizce alt yapısına da uygun içerikte hazırlanmıştır. Güncel tüm konuları ve dünyaya mâl olmuş konular etrafında kelime haznesi içermektedir. Siyaset, politika, sağlık, eğitim, güncel konulara ait içerik ve yapıda hazırlanmıştır.

Show More

What Will You Learn?

 • C1 YETERLİLİK VE KAZANIMLAR
 • “İçeriği ve anlatımı karmaşık, soyut ifadelerle yapılandırılmış bir anlatımı anlayabilir.”
 • “Araştırma raporlarında kullanılan uzmanlık alanıyla ilgili temel terimleri anlayabilir.”
 • Konuşmadaki kavramlardan hareketle metnin konusunu anlar ve yorumlar.
 • Ağız özelliklerini anlar.
 • Herhangi bir bölgeye ait konuşma kalıplarını anlar.
 • Araştırma raporlarında kullanılan uzmanlık alanıyla ilgili temel terimleri anlar.
 • Tarihi, bilimsel ve kültürel bilgileri rahatlıkla anlar
 • Herhangi bir tartışma konusunu anlar ve yorumlar.
 • Eleştiri içerikli ve politik konuları anlar.
 • Edebi metinleri, bilimsel ve kültürel metinleri soyut-somut, nesnel ve öznel anlatımıyla anlar.
 • “Edebi metinlerde geçen söz sanatlarını, ana fikrini anlayabilir.”
 • “Yaşadığı çevreyi ana hatlarıyla tanıtan kısa yazılar ve farklı dillere ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade eden bilimsel yazılar yazabilir.”
 • “Sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarını kullanarak cümleler kurabilir ve yazabilir.”
 • Bir ders esnasında dinlediğim konuşmanın ana hatlarını belirleyebilir ve notlar alır.
 • “Konuları uygu şekilde ilişkilendirebilir, bazı noktaları geliştirip açıklama yapabilir.”
 • Laf sokma, eleştiri gibi kullanım alanlarında kalıp ifadeleri, özlü sözleri kullanır.
 • Kendini ve kendi kültürünü rahatlıkla anlatır.
 • “Uzun ve zor metinleri kendi düşüncelerimi özetleyebilir.”
 • “Özlü bir sözü anlayabilir ve konuşmalarında kullanabilir.”
 • “Bir ana tez etrafında farklı bilgi ve verileri bir araya getirerek bir bütünlük içinde sunabilir.”

Course Content

Tense review (Active and passive / Simple and continuous / Perfect and non-perfect) – The Seven Ages of Man (Synonyms: characteristic, trait / Stages of life: having a tantrum, settling down, getting promoted)

Reflexive pronouns

Spoken English (Expressions with reflexives: Don’t put yourself down)

Adverbs and adjectives (Adverbs collocations / Adverbs with two forms) – Phrasal verbs (go over, jot down)

Adjective order – Just say word (Dictionary entries with word: word for word, by word of mouth, a man of few words)

Spoken English (Expressions with word: to eat your words)

Verb patterns (Infinitive and/or -ing: keep improving, start to happen) – Describing trends (fall dramatically, rise sharply, a slight decrease)

Spoken English (up and down: ruh down, lighten up, cheer up!) – Phrasal verbs with up and down (speed up, stand down)

Modal auxiliary verbs (Speculation, present and past) – Idiomatic collocations (Adjevtive + noun combinations: level playing field, foregone conclusion)

Modal verbs: other meanings (wouldn’t believe, wouldn’t accept, mustn’t ask) – Synonyms (to deceive, to delude)

Spoken English (Expressions with modals: You really shouldn’t have, I should think so)

Spoken English (Expressions with modals: You really shouldn’t have, I should think so)

Ways to avoid repetition (Missing words out / Reduced infinitives / Synonyms in context: ‘’Were they worried?’’ They were a bit anxious.’’ – Synonyms (Using a thesaurus: leader, chief, head, captain, boss)

Spoken English (Finding things in common: ….. so have I, ….. neither do i) – Nationality word (Britain, British,a Brit, the British English / British and American English: biscuit / cookie, pavement / sidewalk)

Ways of adding emphasis (Stuctures which add emphasis / Nagative inversion / Emphatic do / does / did) – Nouns formed from phrasal verbs (Verb + preposition combinations: slip-up, outlook, downfall)

Spoken English (Pronunciation: using stress to emphasize)

Real and unreal tenses (Mixed conditionals, Uses of would: I wouldn’t use that milk if i were you) – Phrasal verbs with on and off (go on and on, sneak up on, wear off, log off)

Spoken English (Expressions with if, As if, if so…, if not…)

Relatives and participles (Relative clauses(deffining and non-defining) / Participles (-en and -ing forms)) – Vocabularyin context (domestic issues, breadwinner)

Spoken English (Expressions wiht just: i was just terrifield, just listen to me!) – Homonyms, homophones, homographs (bow/bau/and bow/ fort/fought, caught/court, horse/hoarse

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

WhatsApp Sorularınızı Sorun