B2 İleri(Upper-Intermediate) Seviye

İstek Listesi Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kurs Hakkında

ÜSTMER ailesi olarak öğrencilerimize tüm temel dil becerini eşit derecede kazandırarak kalıcı dil eğitimi vermekteyiz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda program belirlenerek size özel olan eğitiminize başlayacaksınız.  ÜSTMER’de dil öğreniminiz gerçekleşirken aynı anda hem okuyabilecek, hem yazabilecek, hem dinleyebilecek hem de konuşabileceksiniz. Bu beceriler dil öğreniminde eşit şekilde kazanılırsa dilin tüm imkânlarından yararlanarak kalıcı bir öğrenme sağlanabilecektir.

Ortak Diller Portföyü-Avrupa Ortak Çerçeve Metinine göre hazırlanmış eğitim programlarımız mevcut. Yabancı dil öğrenmenin zor bir süreci kapsadığını biliyoruz. Bu süreci en kolay şekilde ilerletebilmek için kişiye özgü ders programı ve planlaması yapılmaktadır.

( B2)-UPPER-INTERMADIATE

120 saatlik bir program.

50 saatini yoğun olarak grammar(dil bilgisi) dersi olarak yapıyoruz

50 saatini yoğun olarak reading+listening+writing dersi olarak yapıyoruz.

20 saatini yoğun olarak speaking dersi olarak verilmektedir. 3 aylık bir süreci kapsamaktadır.

Hafta içi grupları ve hafta sonu grupları mevcuttur.

Hafta içi=Pazartesi +Çarşamba+ Cuma= 09.00/12.00, 12.00-15.00 ve 16.00-19.00 saatleri aralığında yapılmaktadır.

Hafta içi = Salı ve Perşembe = 09.00/12.00, 12.00-15.00 ve 16.00-19.00 saatleri aralığında yapılmaktadır.

Hafta sonu= Cumartesi+Pazar = 09:00-13:00/ 10:00-14:00 aralığında 4 saat olarak yapılmaktadır.

3 ay ücretsiz speaking club derslerimiz= Salı+ Çarşamba+ Perşembe günleri 18:30-20:30 saatleri aralığında yapılmaktadır.

KAYNAKLARIMIZ

Kaynaklarımız genel İngilizce temeline uygun olduğu gibi sınav İngilizcesi ve mesleki İngilizce alt yapısına da uygun içerikte hazırlanmıştır. Güncel tüm konuları ve dünyaya mâl olmuş konular etrafında kelime haznesi içermektedir. Siyaset, politika, sağlık, eğitim, güncel konulara ait içerik ve yapıda hazırlanmıştır.

Show More

What Will You Learn?

 • B2 YETERLİLİK VE KAZANIMLARI
 • “Radyo haberlerini takip edebilir ve bir konuşmada sadece ihtiyacı olan bilgileri seçebilir.”
 • “Standart dildeki bir konuşmayı ayrıntılarıyla takip edebilir.”
 • “Güncel bir konuyu olumlu veya olumsuz yönleriyle anlayabilir ve konu akışını takip edebilir.”
 • Bir metindeki konunun ana fikrini, durumu, olay akşını rahatlıkla anlar.
 • “İş ve meslekle ilgili talep, rica, bildirim içeren ifadeleri anlayabilir.”
 • “Sebep-sonuç, şart, varsayım gibi durumları ifade eden kalıpları anlayabilir.”
 • Bir durum veya olaydaki somut ve soyut kalıpları anlayacağı gibi nesnel ve öznel yapılı terim ve düşünleri de anlar.
 • Bir durumunun veya olayın sebep ve sonuç ilişkisini anlar.
 • Bir olay ve durumun sebebine ve sonucuna göre öneriler verir ve verilen önerileri anlar.
 • “Sanatsal ve kültürel konularda yazılmış bir metni özetleyebilir ve yazabilir.”
 • Kendi görüş ve duygularını rahatlıkla ifade eder ve yazar.
 • Sanatsal ve kültürel konularda yazılmış bir metni özetler ve yazar.
 • “Olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini, olayın veya durumun sebep ve sonuçlarıyla ilgili görüşlerini ifade edebilir.“
 • Güncel ve uzmanlık isteyen konularda hızlı ve hazır cevap şeklinde konuşma yapar.
 • Görüşlerini savunur.
 • “Bir tartışmada görüşlerine uygun açıklamalar, kanıtlar ve yorumlar getirerek savunabilir.”
 • Akıcı ve güncel konuşmaları takılmadan yapar.

Course Content

Information questions (Describing people, places, and things) – All about adjectives (Adjectives and nouns / compound adjectives / -ed and -ing adjectives / adjectives for describing personality)

Tenses and auxiliary verbs (questions and negatives / funny grammar / short answers) – What’s in a word? (parts of speech, word formation, words that go together, vocabulary records)

State and activity verbs (Questions and answers, simple and continuous, active and passive) – Balancing work and time (Vocabulary for leisure activities)

Narrative tenses (Past tenses, active and passive) – Spelling and pronunciation (homophones, reciting a poem)

Modals and related verbs (Modals for advice, permission and obligation) – Phrasal verbs ( Literal or idiomatic? / Separable or inseparable?)

Modals and related verbs (Modals for advice, permission and obligation) – Phrasal verbs ( Literal or idiomatic? / Separable or inseparable?)

Rules and cutoms (Modals in the past and present)

Present Perfect (Simple, continuous, passive / time expressions) – Adverbs (verbs and adverbs that go together / adverbs without -ly)

Verb patterns (verb + -ing / verb + infinitive / adjectives and prepositions) – Body language (Idioms using part of the body)

Future forms (will, going to or Present Comtinuous / may, might, could for future possibility) – Word building (prefixes, suffixes, changing word stress)

Conditionals (Second and third conditionals / might have, could have, should have) – Words with similar meanings (Words that are similarly meaning and words that are very different in meaning)

Modals of probability (must be, can’t be, looks like / must have been, can’t have been) – Phrasal verbs (Phrasal verbs with out and up)

Noun phrases (Articles, possessive, all / everything, pronouns, reflexive pronouns) – Compound nouns (Word stress in compound nouns)

Reported speech (Reported statements, questions, commands, requests / Indirect questions) – Ways of speaking (reporting verbs / verbs + prepositions)

Reported speech (Reported statements, questions, commands, requests / Indirect questions) – Ways of speaking (reporting verbs / verbs + prepositions)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

WhatsApp Sorularınızı Sorun