B1 Orta(Intermadiate) Seviye

İstek Listesi Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Kurs Hakkında

ÜSTMER ailesi olarak öğrencilerimize tüm temel dil becerini eşit derecede kazandırarak kalıcı dil eğitimi vermekteyiz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda program belirlenerek size özel olan eğitiminize başlayacaksınız.  ÜSTMER’de dil öğreniminiz gerçekleşirken aynı anda hem okuyabilecek, hem yazabilecek, hem dinleyebilecek hem de konuşabileceksiniz. Bu beceriler dil öğreniminde eşit şekilde kazanılırsa dilin tüm imkânlarından yararlanarak kalıcı bir öğrenme sağlanabilecektir.

Ortak Diller Portföyü-Avrupa Ortak Çerçeve Metinine göre hazırlanmış eğitim programlarımız mevcut. Yabancı dil öğrenmenin zor bir süreci kapsadığını biliyoruz. Bu süreci en kolay şekilde ilerletebilmek için kişiye özgü ders programı ve planlaması yapılmaktadır.

(B1)- INTERMEDIATE

120 saatlik bir program.

50 saatini yoğun olarak grammar(dil bilgisi) dersi olarak yapıyoruz

50 saatini yoğun olarak reading+listening+writing dersi olarak yapıyoruz.

20 saatini yoğun olarak speaking ağırlı olarak 10 hafta(2,5) bir süreci kapsamaktadır.

Hafta içi grupları ve hafta sonu grupları mevcuttur.

Hafta içi=Pazartesi +Çarşamba+ Cuma= 09.00/12.00, 12.00-15.00 ve 16.00-19.00 saatleri aralığında yapılmaktadır.

Hafta içi = Salı ve Perşembe = 09.00/12.00, 12.00-15.00 ve 16.00-19.00 saatleri aralığında yapılmaktadır.

Hafta sonu= Cumartesi+Pazar = 09:00-13:00/ 10:00-14:00 aralığında 4 saat olarak yapılmaktadır.

3 ay ücretsiz speaking club derslerimiz= Salı+ Çarşamba+ Perşembe günleri 18:30-20:30 saatleri aralığında yapılmaktadır.

Kaynaklarımız genel İngilizce temeline uygun olduğu gibi sınav İngilizcesi ve mesleki İngilizce alt yapısına da uygun içerikte hazırlanmıştır. Güncel tüm konuları ve dünyaya mâl olmuş konular etrafında kelime haznesi içermektedir. Siyaset, politika, sağlık, eğitim, güncel konulara ait içerik ve yapıda hazırlanmıştır.

KAYNAKLARIMIZ

Kaynaklarımız genel İngilizce temeline uygun olduğu gibi sınav İngilizcesi ve mesleki İngilizce alt yapısına da uygun içerikte hazırlanmıştır. Güncel tüm konuları ve dünyaya mâl olmuş konular etrafında kelime haznesi içermektedir. Siyaset, politika, sağlık, eğitim, güncel konulara ait içerik ve yapıda hazırlanmıştır.

Show More

What Will You Learn?

 • B1 YETERLİLİK VE KAZANIMLAR
 • “Zaman zaman bazı sözcük ve deyimlerin tekrarını istemek zorunda kalsa da günlük bir konuşmayı takip edebilir.”
 • Standart dildeki konuşmaları genel hatlarıyla anlar.
 • Konuşmalardaki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.
 • Metnin gelişimine ve sonucuna ilişkin çıkarım veya varsayımlarda bulunur.
 • “Standart dilde açıkça ifade edildiği sürece, bir konuşmanın ana hatlarını takip edebilir.”
 • Dinlediği metinlerin ana hatlarını ve konusunu anlar.
 • Bir konu hakkında kaydedilmiş bir metinden basit çıkarımlarda bulunur.
 • “Genel konular üzerine yazılmış metinlerdeki bilinmeyen kelime veya ifadelerin anlamını bağlamdan hareketle tahmin edebilir.”
 • Hikâye etme, betimleme ve açıklamalarda kullanılan ifade ve yapıları anlar.
 • Mektuplarda yer alan dilek, temenni ve duyguları anlar.
 • “İlgi alanına giren konularda, kişisel görüş ve bakış açısını yansıtan metinler yazabilir.”
 • Öz geçmişini metin hâlinde yazar.
 • Kişisel bilgileriyle ilgili formlar doldurur.
 • Olayların sebepleri, gelişimleri ve sonuçları hakkında bilgi almak için, arkadaşlarına / yakınlarına mektup, belgegeçer veya e-posta yazar.
 • “Konuşmasında temel duyguları ifade edebilir, bu duyguları yansıtan kişiye uygun karşılıklar verebilir.”
 • Yolculuk planlaması sürecinde veya yolculuk sırasında öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında sorunları ve kendi durumunu ifade eder.
 • Yolculuk ile ilgili sorunlarda beklentisini ifade eder, çözüm önerir.
 • Bir konu veya olayla ilgili temel duyguları (şaşırma, mutluluk, üzüntü, ilgilenme ve kayıtsızlık gibi) karşısındakilere ifade eder.
 • “Seyahat etme sürecinde karşılaştığı sorunları anlatabilir.”

Course Content

Tenses and questions (asking questions, who’s or whose?) – Right Word, wrong word (do homeword / make a mistake, a high mountain / a tall man, be crazy about / interested in, to train hard / to catch a train)

Present Tenses (State verbs, have/have got) – My perfect day (have a lie-in, listen to music, shop for clothes)

Narrative Tenses (Past Simple and Past Continuouns) – Adverbs (drive carrefully, speak Spanish fluently, work hard)

Expressions of quantity – A plece of cake (a bag of crisps, a slice of bread, a pair of socks)

Articles

Verb patterns – Phrasal verbs (literal and idiornatic pick up some rubbish/ pick up some Spanish)

Going to, will and Present Continuous for future

Continuous for future

Present Perfect (for and since / always, ever and never / Present Perfect or Past Simple?) – Word endings and word stress (photograph, photographer / economy, economist / account, accountant)

What’s it like? – Synonyms and antonyms (scared, frightened / boring, not very interesting)

Comparatives and superlatives

Have to / don’t have to – Not a thing to wear (parts of the body neck, wrist, toes / Things to wear belt, jumper leggings)

Should / Must

Past Perfect and narrative tenses (Joining words) – Feelings (nervous / upset / homesick)

Passives (All tenses) – Words that go together (Noun + noun business card / Adverb + past participle well-know)

Present Perfect Simple and Continuous (Tense review) – Life’s big momentsl (birth, marriage, death)

First Conditional – Bring and take, come and go (take some suncream on holiday / bring an umbrealla with you)

Second Conditional

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

WhatsApp Sorularınızı Sorun